Interface ISharedObjectSlotNotify


 • public interface ISharedObjectSlotNotify

  ISharedObjectNotify: listener interface used by ISharedObject addSlotListener

  • Method Detail

   • onSlotSetValue

    void onSlotSetValue​(ISharedObject sharedObject,
              ISharedObjectSlot slot)
    Triggered when sharedObject slot value set
    Parameters:
    sharedObject -
    slot -
   • onSlotDelete

    void onSlotDelete​(ISharedObject sharedObject,
             ISharedObjectSlot slot)
    Triggered when sharedObject slot value deleted
    Parameters:
    sharedObject -
    slot -