Wowza Community

lscreenWhy we can't fullscreen mode via clicking fullscreen button ?? mode funna1923847via fullscreen button ????

Why we can’t fullscreen mode via clicking fullscreen button ??